1RU MKQ

  • 1RU QAM analizator s oblakom, razinom snage i MER-om za DVB-C i DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM analizator s oblakom, razinom snage i MER-om za DVB-C i DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 je moćan i jednostavan QAM analizator namijenjen za praćenje i izvješćivanje o stanju digitalne kabelske i HFC mreže.

    Može kontinuirano bilježiti sve vrijednosti mjerenja u datoteke izvješća i slati ihSNMPzamke u stvarnom vremenu ako vrijednosti odabranih parametara prelaze definirane pragove.Za rješavanje problema aWEB GUIomogućuje udaljeni / lokalni pristup svim nadziranim parametrima na fizičkom RF sloju i DVB-C / DOCSIS slojevima.